Моля, изберете подходящият за вас апартамент

Моля, избере апартамент от етажните планове

Моля, избере апартамент от етажните планове
Апартамент 12: Апартамент 1: Апартамент 2: Апартамент 3: Апартамент 4: Апартамент 5: Апартамент 6: Апартамент 7: Апартамент 8: Апартамент 9: Апартамент 10: Апартамент 11: Апартамент 13: Апартамент 14: Апартамент 15: Апартамент 16: Апартамент 17: Апартамент 18: Апартамент 19: Апартамент 20: Апартамент 21: Апартамент 22: Апартамент 23: Апартамент 24: Апартамент 25: Апартамент 26: Апартамент 27: Апартамент 28: Апартамент 29: Апартамент 30: Апартамент 31: Апартамент 32: Апартамент 33: Апартамент 34: Апартамент 35: Апартамент 36: Апартамент 37: Апартамент 38: Апартамент 39: Апартамент 40: Апартамент 41:

Апартамент 12:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 69,93м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 25: 2,35м²



Запитване

Апартамент 1:

 • Етаж 1
 • Обща площ: 196,29м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 34: 4,84м²



Запитване

Апартамент 2:

 • Етаж 1
 • Обща площ: 250,24м²
 • Паркомясто подарък



Запитване

Апартамент 3:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 4:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 5:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 6:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 7:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 8:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 9:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 10:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 11:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 13:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 61,54м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 16: 2,12м²



Запитване

Апартамент 14:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 58,81м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 17: 2,12м²



Запитване

Апартамент 15:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 61,54м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 18: 2,12м²



Запитване

Апартамент 16:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 115,39м²
 • Паркомясто подарък



Запитване

Апартамент 17:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 58,81м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 19: 2,12м²



Запитване

Апартамент 18:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 61,54м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 20:2,12м²



Запитване

Апартамент 19:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 132,43м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 32: 3,70м²



Запитване

Апартамент 20:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 30,63м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 11: 1,92м²



Запитване

Апартамент 21:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 69,69м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 21: 2,15м²



Запитване

Апартамент 22:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 61,61м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 23: 2,18м²



Запитване

Апартамент 23:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 58,89м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 22: 2,19м²



Запитване

Апартамент 24:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 61,61м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 24: 2,18м²



Запитване

Апартамент 25:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 115,39м²
 • Паркомясто подарък



Запитване

Апартамент 26:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 59,19м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 26: 2,44м²



Запитване

Апартамент 27:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 62,57м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 30: 3м²



Запитване

Апартамент 28:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 133,09м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 33: 4,27м²



Запитване

Апартамент 29:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 30,63м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 12: 1,92м²



Запитване

Апартамент 30:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 70,42м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 28: 2,77м²



Запитване

Апартамент 31:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 65,15м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 35: 5,21м²



Запитване

Апартамент 32:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 60,88м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 14: 3,89м²
 • Общ. Части: 8,85м²



Запитване

Апартамент 33:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 63,62м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 4: 3,90м²
 • Общ. Части: 9,25м2²



Запитване

Апартамент 34:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 115,39м²
 • Паркомясто подарък



Запитване

Апартамент 35:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 58,58м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 8: 1,92м²



Запитване

Апартамент 36:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 61,30м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 9: 1,92м²



Запитване

Апартамент 37:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 131,17м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 27: 2,63м²



Запитване

Апартамент 38:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 30,63м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 13: 1,92м²



Запитване

Апартамент 39:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 40:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 41:

Този апартамент е продаден!

Моля, избере апартамент от етажните планове
Апартамент 12: Апартамент 1: Апартамент 2: Апартамент 3: Апартамент 4: Апартамент 5: Апартамент 6: Апартамент 7: Апартамент 8: Апартамент 9: Апартамент 10: Апартамент 11: Апартамент 13: Апартамент 14: Апартамент 15: Апартамент 16: Апартамент 17: Апартамент 18: Апартамент 19: Апартамент 20: Апартамент 21: Апартамент 22: Апартамент 23: Апартамент 24: Апартамент 25: Апартамент 26: Апартамент 27: Апартамент 28: Апартамент 29: Апартамент 30: Апартамент 31: Апартамент 32: Апартамент 33: Апартамент 34: Апартамент 35: Апартамент 36: Апартамент 37: Апартамент 38: Апартамент 39: Апартамент 40: Апартамент 41:

Апартамент 12:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 69,93м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 25: 2,35м²



Запитване

Апартамент 1:

 • Етаж 1
 • Обща площ: 196,29м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 34: 4,84м²



Запитване

Апартамент 2:

 • Етаж 1
 • Обща площ: 250,24м²
 • Паркомясто подарък



Запитване

Апартамент 3:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 4:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 5:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 6:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 7:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 8:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 9:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 10:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 11:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 13:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 61,54м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 16: 2,12м²



Запитване

Апартамент 14:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 58,81м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 17: 2,12м²



Запитване

Апартамент 15:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 61,54м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 18: 2,12м²



Запитване

Апартамент 16:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 115,39м²
 • Паркомясто подарък



Запитване

Апартамент 17:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 58,81м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 19: 2,12м²



Запитване

Апартамент 18:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 61,54м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 20:2,12м²



Запитване

Апартамент 19:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 132,43м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 32: 3,70м²



Запитване

Апартамент 20:

 • Етаж 3
 • Обща площ: 30,63м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 11: 1,92м²



Запитване

Апартамент 21:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 69,69м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 21: 2,15м²



Запитване

Апартамент 22:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 61,61м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 23: 2,18м²



Запитване

Апартамент 23:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 58,89м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 22: 2,19м²



Запитване

Апартамент 24:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 61,61м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 24: 2,18м²



Запитване

Апартамент 25:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 115,39м²
 • Паркомясто подарък



Запитване

Апартамент 26:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 59,19м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 26: 2,44м²



Запитване

Апартамент 27:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 62,57м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 30: 3м²



Запитване

Апартамент 28:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 133,09м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 33: 4,27м²



Запитване

Апартамент 29:

 • Етаж 4
 • Обща площ: 30,63м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 12: 1,92м²



Запитване

Апартамент 30:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 70,42м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 28: 2,77м²



Запитване

Апартамент 31:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 65,15м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 35: 5,21м²



Запитване

Апартамент 32:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 60,88м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 14: 3,89м²
 • Общ. Части: 8,85м²



Запитване

Апартамент 33:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 63,62м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 4: 3,90м²
 • Общ. Части: 9,25м2²



Запитване

Апартамент 34:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 115,39м²
 • Паркомясто подарък



Запитване

Апартамент 35:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 58,58м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 8: 1,92м²



Запитване

Апартамент 36:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 61,30м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 9: 1,92м²



Запитване

Апартамент 37:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 131,17м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 27: 2,63м²



Запитване

Апартамент 38:

 • Етаж 5
 • Обща площ: 30,63м²
 • Паркомясто подарък
 • Маза 13: 1,92м²



Запитване

Апартамент 39:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 40:

Този апартамент е продаден!

Апартамент 41:

Този апартамент е продаден!

МАЗИ ОПЦИИ

Мази опции

 

ПАРКОМЕСТА ОПЦИИ

Паркоместа опции

14 паркоместа: 12,00м 2
39 паркоместа : 12,50 м 2
2 паркоместа: 15,75м2
2 паркоместа: 18 м2
Броят на паркоместата са ограничени и всеки закупил апартамент има възможност да доплати второ паркомясто. Офертата важи до изчерпване на количествата.