ПРОЦЕС НА ЗАКУПУВАНЕ

Имате два начина да изберете своят желан апартамент: онлайн или след оглед на място. За да резервирате своят избор ще е необходим депозит в размер на 5000 Евро, с който заявявате решението си за покупка. Той се задържа за период от 10 дни, през което време се оформя документацията и се сключват договорите за покупко-продажба. Остатъкът от сумата се заплаща в определените и одобрените, от двете страни, срокове.

Важни уточнения:

  • Собствеността се прехвърля на вас, когато получите разрешение за ползване на имота и заплатите цялата сума за него
  • Съществуват допълнителни разходи, които се начисляват при покупката на недвижими имоти в България, в деня на нотариалното прехвърляне на собствеността, купувачът заплаща различни такси, като например нотариални такси, такса за вписване и местен данък, които се определят според нормативите.